Fotoalbum | Huvudsidan


Här är jag knappt fyra veckor.
Det är jag som är "korven" i mitten 
med svansen rätt ut.
© Arne Bergdahl 2000-08